FR|EN

Wij zijn er voor U !

Onze vennootschap, opgericht in 1980 door de heer Willy De Mot en sinds 07/05/1987 ingeschreven in de Orde der Accountants, geeft u de garantie dat uw toevertrouwde opdrachten met de grootste zorg zullen worden behandeld.

We zijn onderworpen aan een strikte deontologie; beroepsgeheim en permanente vorming zijn twee van onze verplichtingen.

We zijn er steeds voor u, want naast onze ruime openingsuren (iedere werkdag van 8u tot 19u, behalve op vrijdag tot 13u), is het onze taak u te helpen bij al uw vragen inzake boekhouding of fiscaliteit, en u sociaal en juridisch bij te staan.

Dankzij onze analyses en moderne communicatiemiddelen (e-mail, scanning, on-line boekhouding, enz.), verzekeren we het beheer en succes van uw patrimonium.

Onze prestaties worden forfaitair of doelgericht gewaardeerd. U behoudt een controle over de kosten en het belang van onze prestaties wordt onderling geëvalueerd.

Ons objectief is uw vertrouwen te behouden via de kwaliteit van onze diensten en medewerkers, rechtstreeks te bereiken via hun mail of telefoonnummer.


De titel van accountant is beschermd sinds de wet van 21 februari 1985 betreffende de hervorming van de bedrijfsrevisie. De nieuwe wetgeving van 22 april 1999 betreffende boekhoudkundige en fiscale beroepen herneemt de bepalingen van de wet van 1985 en breidt ze uit inzake fiscaal advies.

Behalve de fysieke en rechtspersonen die lid zijn van de Orde, mag niemand de titel dragen van accountant of fiscaal adviseur. Het is bovendien verboden om een term te gebruiken die verwarring zou creëren met één van deze titels.
(artikels 16, 17 en 18, wet van 22 april 1999).