FR|EN

Onze bevoegdheden
ter uwe dienst

Onze diensten zijn gevarieerd. Van zelfstandige tot internationale vennootschap, we bieden elk type boekhouding aan (volledig of partieel).

We nemen uw boekhouding integraal ten laste (ingeven van de facturen, bankuittreksels, …) of staan in uw burelen uw eigen boekhouddienst bij. We verrichten eveneens volledige of gedeeltelijke audit missies. (onderzoek bedrijfs- organisatie).

Een oplossing voor alles, afhankelijk van tijd, budget en bevoegdheden waarover u beschikt.

We maken stipt uw balansen op, jaarrekeningen, bijlagen, alsook BTW-aangiftes, steeds met een groot respect voor uw verlangens en uiteraard in alle vertrouwelijkheid. We staan in voor de neerlegging van uw jaarrekeningen bij de N.B.B. (dit dankzij een ultra snelle software “ACCON”, dewelke u onnodige verplaatsingen en rectificaties bespaart).

We brengen eveneens uw wettelijke boeken in orde.

We zijn er steeds voor het opstellen van uw BTW-aangiftes en jaarlijkse listing, voor inlichtingen over de toepasselijke tarieven en uiteraard staan we u bij op het moment van eventuele controles.
We blijven waakzaam over het regelmatig bijhouden van uw boekhouding, met het oog op tussentijdse situaties. Advies inzake organisatie van administratie en /of boekhouding, een kritische analyse van uw rekeningen, een bepaling van de rentabiliteit van uw onderneming, … zovele zaken kunnen nuttig voor u zijn.

Heeft u bij een kredietaanvraag een trimestriële exploitatie-rekening nodig , dan kan u hiervoor eveneens op ons een beroep doen.

Een telefoontje volstaat om u een inlichting te verstrekken of u te helpen in uw boekhouding.

Samen kunnen we de waarde van uw handelsfonds of uw onderneming inschatten.

Ons kantoor werkt met verschillende accountants, dewelke er hun wettelijke missie vervullen:

  1. nazicht en opstellen van boekhoudkundige documenten
  2. privé of juridische expertises
  3. op basis van artikel 166 (vennootschapsrecht), bijstand aan KMO’s bij volledige of partiële controles van de boekhouding
  4. specifieke rapporten (wijziging van de statuten, juridische vorm, of met betrekking op aandelen, overdrachten, fusies van vennootschappen)
  5. vereffening van vennootschappen

We werken samen met verschillende sociale bureaus die over adequate bevoegdheden beschikken inzake sociaal recht. Ze stellen de betaalbladen op voor uw personeel en bezorgen ons de administratieve loondocumenten onmisbaar in onze boekhouding.