FR|EN

Onze bevoegdheden
ter uwe dienst

Bij de oprichting van uw vennootschap of vereniging, zullen we u adviseren bij de keuze qua juridische vorm en helpen bij de uitwerking van de statuten. We zullen u begeleiden bij de nodige stappen (notaris, administraties, banken of ook bij de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of bij de B.T.W. …).

We zullen samen met u uw financieel plan opstellen (wettelijk verplicht bij de oprichting).

We kunnen u bijstaan bij de opstelling van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen (gewone of buitengewone), oproepingen, presentielijsten en beheerderrapporten of deze zelf opmaken. We doen de nodige interventies op het vlak van neerlegging en registratie van wettelijke publicaties (zoals benoeming  van de beheerders, zaakvoerders, revisoren en hernieuwing van de mandaten, wijziging van maatschappelijke zetel, enz.).

We kunnen u divers juridisch advies verstrekken bij de toepassing van het vennootschapsrecht en dit in betrekking met eventuele contracten of huurovereenkomsten.

We staan ook in voor elke wijziging van juridische vorm van uw vennootschap.