FR|EN

Onze klanten getuigen


« Het is via een confrator van vader De Mot, dat ik hem, meer dan 30 jaar geleden, mijn boekhouding toevertrouwde. Ik moet toegeven, dat ik er me nog steeds voor feliciteer…

Met de zoon zijn de relaties wat geëvolueerd, aangezien hij modernere technieken toepast in zijn vennootschap. Dertig jaar geleden bestond er quasi geen informatica. Maar de familiaire en hartelijke sfeer, de troef van het kantoor, is bewaard gebleven.
Ik onderstreep het persoonlijk contact, de vriendelijkheid en kennis van het personeel en ik heb meer dan eens het kantoor aanbevolen aan confrators en familieleden. Een klein minpunt dat ik zou kunnen aanbrengen, is het feit dat er niet altijd direct gereageerd wordt op nieuwigheden. Ik ben dan ook niet echt vragende partij, daar ik tevreden ben van het team De Mot. Waarom zou er steeds moeten geïnnoveerd worden ?»

Meester
BERNARD

Advocaat - Brussel