FR|EN

Onze klanten getuigen


« Ik heb het geluk te werken naast inventieve, dynamische en gemotiveerde wergevers, die me hun administratieve taken delegeren. Toen Campanile, in die tijd eigendom van Taittinger, een eerste hotel in België wilde openen, te Zaventem, rond 1981-1982, had de vennootschap niet het recht om kapitaal te exporteren buiten Frankrijk. Er werd toen op mij beroep gedaan om de nodige contacten te verkrijgen met de Belgische autoriteiten en om die eerste implantatie tot een goed einde te brengen. Al vlug werd geconstateerd dat er fouten werden begaan door een groot kantoor, hetwelk in eerste instantie werd uitgekozen en één en ander moest worden rechtgezet.

Het is toen dat vader De Mot ten tonele is verschenen, dit tot ons groot genoegen. De vrij geringe omvang van zijn kantoor, laat hem toe gepersonnaliseerd en nauwgezet werk te leveren.

We hebben meer dan 25 jaar gezamenlijke geschiedenis, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Tenslotte, de N.V. De Mot is geëvolueerd en gebruikt vandaag efficiënte informatica die door de zoon op punt werd gesteld. Wat bevoegdheden en kennis betreft, treedt Daniel in de voetsporen van zijn vader. »

Guy Verhaeghe de Nayer

Guy VERHAEGHE DE NAYER

Administratief Verantwoordelijke in verschillende KMO’s