+32 2 359 09 90 info@de-mot.be
Selecteer een pagina

Coronavirus: steunmaatregelen voor zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers

20/03/2020

Allicht heeft u reeds veel info gekregen via andere kanalen. We hebben voor u getracht de diverse steunmaatregelen te bundelen.

De verschillende overheden hebben drastische maatregelen genomen om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben echter een zware impact op vele zelfstandigen en ondernemers in zowat alle sectoren. Daarom treffen de verschillende overheden een hele reeks steunmaatregelen om de zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen. We moeten de economische impact zo veel mogelijk beperken in het belang van de ondernemingen en werkgelegenheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de reeds getroffen maatregelen. De komen dagen wordt er op basis van verder overleg met getroffen sectoren nog aan extra maatregelen gewerkt.

OVERZICHT STEUNMAATREGELEN FEDERAAL

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is mogelijk tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen ondernemingen ook kunnen inroepen in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

Meer info: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

 1. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

 1. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt

Meer info: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

 1. Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 1. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Stortingen kunnen gespreid worden en vrijstellingen van boetes zijn mogelijk volgens dezelfde voorwaarden als betalingsplan btw.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 1. Betalingsplan personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

Indien betalingsmoeilijkheden omwille van COVID-19 aangetoond kunnen worden, kan uitstel van betaling gevraagd worden.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 1. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 1. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan.

Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 1. Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

Meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 1. Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020. Alle instructies en verdere toelichting en informatie hier.

OVERZICHT BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN VLAAMS GEWEST

De Vlaamse regering nam verschillende aanvullende maatregelen.

 1. Crisiswaarborgvan 100 miljoen euro voorzien door Participatiemaatschappij Vlaanderen, voor overbruggingskredieten voor bestaande schulden van ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandigen (bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal). Hiermee kunnen 1.000 leningen van 100.000 euro gewaarborgd worden die onder 75% gewestwaarborg geplaatst worden. 

Meer infohttps://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

 1. Hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen getroffen door de coronamaatregelen.Deze premie geldt als gedeeltelijke compensatie voor zij die ernstig inkomensverlies lijden. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Meer info op de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 1. Flexibiliteit in voorwaarden voor steunmaatregelen en subsidies:ondernemingen die het door de crisis moeilijk krijgen om de termijnen voor bepaalde VLAIO-subsidies na te komen, kunnen met het agentschap overleggen om een eventuele verlenging aan te vragen.

 2. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona.

Meer infohttps://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

 1. Uitstel betaling onroerende voorheffing:de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen pas vanaf september uitgestuurd worden, om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. 

Meer infohttps://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

OVERZICHT BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De Brusselse Regering nam op 13 maart aanvullende maatregen voor de bedrijven.

 1. Versterking voor het callcenter van het nummer 1819 dat alle informatie voor bedrijven centraliseert.

 2. Betere ondersteuning van cashflows van getroffen bedrijven d.m.v. overheidsgaranties(via het Brussels Waarborgfonds) op bankleningen, voor een totaal van 20 miljoen euro.
 3. Moratorium op de terugbetaling van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan getroffen ondernemingen.

 4. Versterking van ondersteuning aan bedrijven in moeilijkheden via het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (CoM).
 5. Snellere verwerking en liquidatie van economische steunvoor de horeca (prioritair), de culturele sector, het hotelwezen en de evenementensector.

 6. Administratieve vereenvoudiging en welwillendheidvoor getroffen bedrijven en handelszaken.

Daarnaast worden momenteel nog andere maatregelen geanalyseerd, waaronder de versoepeling van bepaalde regionale belastingen, zoals de stadsbelasting, maar ook maatregelen die deelplatformen met thuislevering stimuleren.

Meer informatie:
1819.brussels: Het-coronavirus: Welke-impact-op-bedrijven? Welke-steunmaatregelen? 
1819.brussels: FAQ coronavirus en ondernemingen: antwoord op uw meest gestelde vragen

OVERZICHT BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN WAALS GEWEST

 1. Contactnummer 1890 voor ondernemingen.
  Meer info op de website www.1890.be
 1. Crisisnoodfonds van 100 miljoen euro ter ondersteuning van sectoren die economische schade lijden door het coronavirus

 2. Oprichting van een buitengewoon solidariteitsfonds van 350 miljoen euro
  En forfaitaire  compensatie van 5.000 euro kan worden aangevraagd bij volledige sluiting en dit voor horeca, reissector en detailhandel (onder voorwaarden). Dit wordt 2.500 euro voor kapsalons die gedeeltelijk dienen te sluiten. Aanvragen kunnen digitaal vanaf 27 maart en betalingen volgen in april.

  Meer info:
  Gouvernement wallon: Coronavirus : le Gouvernement de Wallonie prend des mesures de soutien supplémentaires

 3. SOWALFIN, SOGEPA en SRIW zijn in overleg met Febelfin over bankgaranties of leningen voor bedrijven in financiële moeilijkheden
 4. Termijnen in gewestelijke procedures:de SPW Economie zal de termijnen voor bedrijven met een verbintenis jegens het Waals Gewest versoepelen (o.a. op het vlak van doelstelling voor nieuwe banen, termijn voor terugbetaling van steun, enz.)
 5. De SOGEPA Watch Unit ondersteunt bedrijven met vragen over meer specifieke problemen in hun sector. SOGEPA en Wallonie Santé bieden krediet aan (max. 200.000 EUR) aan een vaste rentevoet van 2% en met uitstel terugbetaling van kapitaal voor 1 jaar bij liquiditeitsspanningen
 6. Uitbreiding GELIGAR (waarborgfonds) van 50 naar 250 miljoen euro.
 7. Spreiding van de waterfactuur voor bedrijven.

  Meer info:
  Gouvernement wallon: Coronavirus : le Gouvernement de Wallonie prend des mesures de soutien supplémentaires

Contacteer uw bank

De federale regering verkreeg van de banken het uitdrukkelijk engagement om de Belgische economie ten volle te ondersteunen en gezonde bedrijven niet in de steek te laten. Bedrijven die getroffen zijn of verwachten dat ze in de nabije toekomst de negatieve impact van de crisis zullen voelen, worden gevraagd hun bank of kredietgever te contacteren en samen een gepaste oplossing te zoeken.

Ook de Vlaamse regering zal in overleg treden met Febelfin om duidelijke afspraken te maken over de terugbetalingsmogelijkheden van zowel bedrijven als particulieren wanneer zij in tijdelijke liquiditeitsproblemen komen omwille van de crisis.

Contacteer dan ook tijdig uw account manager voor een open gesprek hierover.  In crisis is een vertrouwd klankbord en overleg meer dan ooit belangrijk.

Contactez-nous