+32 2 359 09 90 info@de-mot.be
Selecteer een pagina

Boekhouding
en beheer

 

Elk type boekhouding, volledig of partieel.
Van zelfstandige tot internationale vennootschap.

 

Contacteer ons

Boekhouding
en beheer

 

Elk type boekhouding, volledig of partieel. Van zelfstandige tot internationale vennootschap.

 

Contacteer ons

Onze diensten zijn gevarieerd. Van zelfstandige tot internationale vennootschap, we bieden elk type boekhouding aan (volledig of partieel).

We nemen uw boekhouding integraal ten laste (ingeven van de facturen, bankuittreksels, …) of staan in uw burelen uw eigen boekhouddienst bij.

We verrichten eveneens volledige of gedeeltelijke audit missies. (onderzoek bedrijfs- organisatie). Een oplossing voor alles, afhankelijk van tijd, budget en bevoegdheden waarover u beschikt.

We maken stipt uw balansen op, jaarrekeningen, bijlagen, alsook BTW-aangiftes, steeds met een groot respect voor uw verlangens en uiteraard in alle vertrouwelijkheid. We staan in voor de neerlegging van uw jaarrekeningen bij de N.B.B.

Op maat ontwikkeld voor Belgische kantoren, FID-Manager is een beheersoplossing met tal van praktische functionaliteiten zoals de opvolging van wettelijke vervaltermijnen, digitalisatie van klantenfiches, archiveren van uw permanente dossiers, een efficiënte timesheet, zowel forfaitaire als regie-facturatie, beheer van formaliteiten omtrent de antiwitwaswet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

We brengen eveneens uw wettelijke boeken in orde.
Met betrekking voor BTW-aangiftes, het opstellen van lijsten en alle informatie over de toepassing van een tarief, staan we u bij op en natuurlijk zullen wij u helpen bij eventuele controles.

We blijven waakzaam over het regelmatig bijhouden van uw boekhouding, met het oog op tussentijdse situaties. Advies inzake organisatie van administratie en /of boekhouding, een kritische analyse van uw rekeningen, een bepaling van de rentabiliteit van uw onderneming, … zovele zaken kunnen voor u nuttig zijn .

Heeft u bij een kredietaanvraag een trimestriële exploitatie-rekening nodig , dan kan u hiervoor eveneens op ons een beroep doen.

Samen kunnen we de waarde van uw handelsfonds of uw onderneming inschatten.

Ons kantoor werkt met verschillende accountants, dewelke er hun wettelijke missie vervullen:

  1. nazicht en opstellen van boekhoudkundige documenten
  2. privé of juridische expertises
  3. op basis van artikel 166 (vennootschapsrecht), bijstand aan KMO’s bij volledige of partiële controles van de boekhouding
  4. specifieke rapporten (wijziging van de statuten, juridische vorm, of met betrekking op aandelen, overdrachten, fusies van vennootschappen)
  5. vereffening van vennootschappen
We werken samen met verschillende sociale bureau’s die over adequate bevoegdheden beschikken inzake sociaal recht. Ze stellen de betaalbladen op voor uw personeel en bezorgen ons de administratieve loondocumenten die nodig zijn in uw boekhouding.

Een telefoontje volstaat om u
een inlichting te verstrekken of u te helpen
in uw boekhouding.

Fiscaliteit

Als vennootschap of als natuurlijk persoon de juiste werkwijze garanderen om geen onnodige belastingen te betalen, uiteraard rekening houdend met de geldende wetgeving.

Vennootschappen

Advies over de oprichting van uw vennootschap of vereniging en het opstellen van de statuten bij de oprichting van uw bedrijf of vereniging.
 

Neem contact met ons

DE MOT sa
Rastelbos 25
B-1653 Dworp

Tel: +32 2 359 09 90
Fax: +32 2 380 82 83
E-mail : info@de-mot.be