+32 2 359 09 90 info@de-mot.be
Selecteer een pagina

Vennootschappen

 

Advies over de oprichting van uw vennootschap
of vereniging en het opstellen van de statuten
bij de oprichting van uw bedrijf of vereniging.

 

Contacteer ons

Vennootschappen

 

Advies over de oprichting van uw vennootschap of vereniging en het opstellen van de statuten bij de oprichting van uw bedrijf of vereniging.

 

Contacteer ons

Expertise binnen handbereik voor uw bedrijf of vereniging

Bij de oprichting van uw vennootschap of vereniging, zullen we u adviseren bij de keuze qua juridische vorm en helpen bij de uitwerking van de statuten.

We zullen u begeleiden bij de nodige stappen (notaris, administraties, banken of ook bij de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of bij de B.T.W. …).

We zullen samen met u uw financieel plan opstellen (wettelijk verplicht bij de oprichting). We kunnen u bijstaan bij de opstelling van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen (gewone of buitengewone), oproepingen, presentielijsten en beheerderrapporten of deze zelf opmaken.

We doen de nodige interventies op het vlak van neerlegging en registratie van wettelijke publicaties (zoals benoeming van de beheerders, zaakvoerders, revisoren en hernieuwing van de mandaten, wijziging van maatschappelijke zetel, enz.).

We kunnen u divers juridisch advies verstrekken bij de toepassing van het vennootschapsrecht en dit in betrekking met eventuele contracten of huurovereenkomsten.

We staan ook in voor elke wijziging van juridische vorm van uw vennootschap.

Een telefoontje volstaat om u
een inlichting te verstrekken of u
te helpen in uw boekhouding.

Fiscaliteit

Als vennootschap of als natuurlijk persoon de juiste werkwijze garanderen om geen onnodige belastingen te betalen, uiteraard rekening houdend met de geldende wetgeving.

Boekhouding & beheer

Elk type boekhouding, volledig of partieel .
Van zelfstandige tot internationale vennootschap.
 
 

Neem contact met ons

DE MOT sa
Rastelbos 25
B-1653 Dworp

Tel: +32 2 359 09 90
Fax: +32 2 380 82 83
E-mail : info@de-mot.be