Nominaal tarief vennootschapsbelasting daalt naar 25%.